Akadémia veľkých diel

Celé Slovensko


Akadémia veľkých diel je voľnočasový vzdelávací program určený komunitám stredoškolákov na celom Slovensku. Program na školách realizujú učitelia, ktorí už na nich učia a absolvujú tréning. Program pozostáva z 2 hlavných častí: online platformy a diskusných seminárov, ktoré počas pandémie prebiehajú online, aj keď sú iné krúžky zrušené. Na seminároch študenti diskutujú o diele z online knižnice, snažia sa odpovedať na otázky a tak utužujú vzťahy, rozvíjajú kritické myslenie. Diela sú literárne, hudobné, filmové a výtvarné. Počas 1. vlny pandémie študenti prešli z prezenčnej na online formu. Učiteľov sme vyškolili na online vedenie seminárov, poskytli im platformu a prispôsobili metodiky.

Problém, ktorý projekt rieši

V slovenskom školstve čelíme niekoľkým negatívnym trendom: Schopnosť stredoškolákov čítať s porozumením je v porovnaní s krajinami OECD podpriemerná, stále klesá a študenti strácajú schopnosť sústrediť sa na vzdelávacie činnosti. Slovenskí študenti veľmi málo čítajú - ich najobľúbenejšia kniha je podľa prieskumu Slovenskej asociácie knižníc “žiadna”. Výsledky simulovaných volieb ukázali, že stredoškolákom chýba schopnosť kriticky myslieť a vyhodnocovať argumenty - svoj hlas dávajú predstaviteľom extrémistických strán, čím zároveň preukazujú neporozumenie socio-kultúrneho dedičstva západnej civilizácie. Cez online svet majú mladí prístup ku rôznym kultúrnym dielam, avšak mladým chýba priestor na rozoberanie týchto diel a ich reflexiu. Program Akadémie sa od svojho vzniku osvedčil ako dobrý priestor na túto diskusiu s pozitívnym dopadom na študentov, učiteľov i rodiny študentov.

Organizácia: Kolégium Antona Neuwirtha

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Web: http://kolegium.org/

Vyška grantu: 6 156.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia