Puzzle pamäti (online vzdelávacia platforma pre žiakov/čky ZŠ a študentov/ky SŠ, ich pedagógov/ičky a rodičov)

Bratislava


Negatívny dopad pandémie na vzdelávanie nás inšpiroval k vytvoreniu online vzdelávacej platformy Puzzle pamäti, ktorá bude dostupná žiakom/čkám ZŠ, študentom/kám SŠ, ako aj ich pedagógom/ičkám a rodičom. Materiály, ktoré platforma ponúkne (podcasty, videá, pracovné listy, metodiky, návrhy projektových aktivít atď.), budú slúžiť ako pomocný, doplňujúci nástroj v témach, ktoré nie sú dostatočne zastúpené v učebných osnovách a učebniciach (tzv. moderné dejiny Slovenska). Od februára 2020 vďaka podpore od FPÚ a crowdfundingovej kampani aktívne pracujeme na príprave, spustenie plánujeme v januári 2021. V súčasnej dobe ešte potrebujeme získať prostriedky napr. na podcasty a ďalší obsah.

Problém, ktorý projekt rieši

Jedným z hlavných pilierov našej činnosti sú vzdelávacie aktivity pre ZŠ a SŠ po celom Slovensku. Krízová situácia, ktorá v tomto roku vypukla v súvislosti s pandémiou Covid-19 a jej negatívny dopad na vzdelávanie nás jednoznačne utvrdila v tom, že musíme aspoň čast našich vzdelávacích aktivít do budúcnosti presunúť do online prostredia a vytvoriť vzdelávaciu platformu, ktorá bude zadarmo dostupná pedagógom/ičkám, žiakom/čkám ZŠ, študentom/kám SŠ, ako aj ich rodičom. Pri príprave platformy sme vychádzali z našich vlastných skúseností, ako aj z rozhovorov s pedagógmi/čkami, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Podľa odhadov MŠ SR sa počas prvej vlny nevzdelávalo až 52,000 detí na Slovensku. Jedným z dôvodov je aj nepripravenosť pedagógov/ičiek na prechod na online vyučovanie, s čím jednoznačne súvisí aj nedostatok zaujímavých online nástrojov k výučbe v SJ: https://dennikn.sk/2045477/nikoho-nevyrusovalo-ze-52-tisic-deti-sa-nevzdelava-je-to-obrovske-zlyhanie-statu-tvrdi-juraj-hips/

Organizácia: Post Bellum SK

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Web: https://www.postbellum.sk/

Vyška grantu: 9 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia