Kúsok zeme pre všetkých

Žilina


Hlavným zámerom projektu je vyrábať v areáli špeciálnej základnej školy prírodné hnojivo zo záhradného a vyprodukovaného bioodpadu, ktorý sa nachádza na jej pozemku. Pandémia spôsobená ochorením Covid-19 a následná karanténa, zasiahla do životov všetkých ľudí. Ovplyvnila ich súkromný, spoločenský a pracovný život. Našim cieľom je zabezpečiť prírodné hnojivo pre školskú záhradu a obyvateľov sídliska žijúcich v blízkom okolí školy. Mnohí z nich pestujú vo svojej domácnosti, na balkónoch a predzáhradkách izbové rastliny, bylinky, nenáročné ovocie a zeleninu. Nami vyrobené hnojivo bude umiestnené v exteriéry školy, kde bude sprístupnené verejnosti. Pomôžeme nielen prírode, ale aj ľuďom.

Problém, ktorý projekt rieši

Špeciálna základná škola sa nachádza na žilinskom sídlisku Vlčince. Už teraz je svojou kvetinovou a stromovou záhradou veľkou ozdobou medzi množstvom panelákov. Uprostred sídliska sa nám podarilo vytvoriť malý les, ktorý je v súčasnosti domovom drobných zvierat, čo je dôkazom aktívneho života nášho malého lesa. Takáto veľká záhrada potrebuje aj neustálu opateru a revitalizáciu. Produkuje prírodný odpad, ktorý sa musí sezónne spracovávať, ide najmä o lístie, trávu, konáre a dreviny. Pre spracovanie tohto odpadu sme si svojpomocne vyrobili kompostéry zo starých školských lavíc, tie sa časom opotrebovali a už neplnia svoju funkciu. Zámerom projektu je osadiť na ich mieste nové plnohodnotné kompostéry, v ktorých budeme vyrábať prírodné hnojivo, ktoré bude slúžiť nielen nám, ale aj obyvateľom z blízkeho sídliska. Prostredníctvom projektu budeme u žiakov s mentálnym, viacnásobným postihnutím a autizmom vytvárať nové pracovné návyky, lásku k prírode a k životnému prostrediu.

Organizácia: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka Žilina

Región realizácie projektu: Žilinský kraj

Web: www.szsza.sk

Vyška grantu: 5 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia