Komunitná EKOzáhrada Bakomi

Banská Štiavnica


Záhrada školy Bakomi nenapĺňa potenciál využitia ako kvalitného verejného priestoru pre školu a verejnosť. V období pandémie, sa časť školskej výuky realizovala v záhrade, kde boli minimalizované bezpečnostné riziká pre deti a učiteľov. Plnohodnotnej výučbe v záhrade chýbalo vybavenie, bezbariérový prístup. Ambíciou projektu je zrevitalizovať a vytvoriť EKO záhradu, dotvoriť ju o funkčnú EKO - edukačnú plochu, bezbariérové spojenie, Záhradné observatórium a komunitnú úžitkovú, bylinkovú a okrasnú záhradu s uplatnením šetrných inovatívnych riešení. Realizácia projektu zatraktívni verejné prostredie a umožní jeho aktívne využitie pre deti, učiteľov, materské centrum a širokú verejnosť.

Problém, ktorý projekt rieši

Školská záhrada bola 5 rokov bez využitia, chátrala. O.z. Bakomi naštartovalo novú perspektívu areálu. Vypracovali sme projekt revitalizácie záhrady, ktorý redefinuje charakter, umožňuje jej aktívne celodenné, celosezónne využitie. Žiakom a verejnosti otvorí EKOedukačnú plochu, v ktorej sa budú realizovať inovatívne formy medzipredmetového enviro vzdelávania.Vybudujeme Záhradné observatórium, kde školáci aj verejnosť budú môcť monitorovať procesy a deje v záhrade. Časť záhrady bude úžitková, bylinková, jej využitie a budovanie zabezpečia žiaci, učitelia a kominitná verejnosť. Záhradu postupne budú dotvárať umelecké diela súčasných tvorcov. Okrasno – relaxačná časť záhrady umožní jej využitie viacerým cieľovým skupinám. Koncept záhrady má permakultúrne aspekty, ekologické riešenia, šetrné a ohľaduplné k prírode. Očakávame, že realizáciu projektu vznikne atraktívne edukačno – relaxačné prostredie, ktoré obohatí edukačnú a komunitnú infraštruktúru pre verejnosť.

Organizácia: občianske združenie Bakomi

Región realizácie projektu: Banskobystrický kraj

Web: www.bakomi.sk

Vyška grantu: 8 700.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia