Starostlivé bývanie

Košice


Nadácia DEDO, s cieľom ukončovať bezdomovectvo rodín s deťmi v Košiciach, aplikuje prístup Housing First. V roku 2020 získala 12 bytov, v ktorých zabývava rodiny so skúsenosťou bezdomovectva. S cieľom zdostupňovať nájomné bývanie v Košiciach pripravuje Nadácia DEDO založenie sociálnej nájomnej agentúry kombinovanej so sociálnym podnikom bývania. V roku 2021 pilotne zrealizuje aktivity zamerané na získanie 8 bytov od súkromných a komerčných vlastníkov s cieľom zabývať rodiny a získať skúsenosť s takouto činnosťou, otestuje finančné nástroje na udržanie bývania a vybavenie bytu, pripraví právnu a ekonomickú analýzu na založenie agentúry a vytvorí predpoklady na založenie takéhoto subjektu.

Problém, ktorý projekt rieši

Hoci na Slovensku nemáme konkrétne informácie o počte domácností v bytovej núdzi, z našej dlhoročnej praxe a predbežných dát z Mesta Košice je zrejmé, že stále rastúci počet domácností, jednotlivcov a rodín, sa ocitá v bytovej núdzi. V Košiciach dnes môžeme hovoriť o min. 250 rodinách žijúcich v útulkoch a osadách (podľa európskej klasifikácie ETHOS ide o skupinu bez prístrešia a bez bytu). Tieto rodiny, ktoré nemajú prístup k dostupnému bývaniu (z dôvodu veľmi málo rozvinutého mestského nájomného, resp. sociálneho nájomného bývania), čím sa extrémne zhoršuje fyzické a psychické zdravie, limitujú možnosti vzdelávania a zamestnávania, a podmienky pre dôstojný život detí a dospelých členov rodín.

Organizácia: Nadácia DEDO

Región realizácie projektu: Košický kraj

Web: www.nadaciadedo.sk/

Vyška grantu: 6 200.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia