Šanca na vzdelanie

Kojatice, Roškovce, Sveržov, Petrovany, Plavecký štvrtok


Naša organizácia pracuje na Slovensku v piatich vylúčených lokalitách. Deti v týchto lokalitách nemajú prístup k online vzdelávaniu a dištančnú formu vzdelávania realizujú veľmi okrajovo. Preto sme sa rozhodli realizovať v našich centrách aktivitu počas leta "LETNÁ ŠKOLA". Cieľom letnej školy bolo pomôcť deťom dobehnúť zameškané učivo a neformálnym vzdelávaním pomáhať pripraviť deti na nový školský rok. V týchto aktivitách chceme pokračovať aj v budúcnosti a využiť chceme na to 5 nových zamestnancov, ktorých príjmeme vďaka podpore z úradu práce na 9 mesiacov. Hlavné aktivity budú zamerané na podporu doučovania a prípravy na vzdelávanie pre 150-200 detí základných a stredných škôl.

Problém, ktorý projekt rieši

Deti z vylúčených rómskych lokalít zostali v prvej a druhej vlne pandémie bez prístupu k plnohodnotnému vzdelaniu. Podľa štatistík až 53000 detí v prvej vlne zostalo bez možnosti vzdelávať sa. Deťom chýba potrebná technika na online vzdelávanie, či fyzický priestor, kde by sa pripravovali na vyučovanie. Doučovanie a príprava deti často prebieha v komunitných centrách, kde sa deťom venujú sociálni pracovníci. V druhej vlne prešli školy na distribúciu pracovných listov. Deti bez intenzívnej podpory majú problém pochopiť zadania a pracovať na vyplňovaní pracovných listov. Bez pravidelnej návštevy školy deti strácajú návyk pravidelnej prípravy na vyučovanie. Tým že sú doma, viac sú členmi rodiny zapájaný do prác okolo domácnosti a nepripravujú sa na vyučovanie. Počas našej Letnej školy, ktorá trvala 3 mesiace (júl -september), sme sa snažili formou neformálneho vzdelávania zvyšovať motiváciu detí k vzdelávaniu a budovať v nich opätovný návyk pravidelnej účasti a príprave na školu.

Organizácia: Človek v ohrození n.o.

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj Prešovský kraj

Web: www.clovekvohrozeni.sk

Vyška grantu: 10 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia