Linka dôvery Nezábudka

Bratislava


Linka dôvery Nezábudka je nízkoprahová služba dištančného psychologickosociálneho poradenstva a krízovej intervencie. Telefonická a emailová poradňa poskytuje obyvateľom celého Slovenska 24 hodinovú, bezplatnú a anonymnú prvú pomoc v psychicky náročných životných situáciách, bezpečný kontakt a nasmerovanie k ďalšej pomoci. V období jarnej aj terajšej vlny pandémie sme zaznamenali mimoriadny nárast žiadostí o pomoc od ľudí, na ktorých psychické zdravie a sociálnu situáciu doliehali dôsledky, aj ľudí so suicidálnymi úmyslami. Keďže vnímame vysokú opodstatnenosť LDN v sieti pomoci, ale financujeme ju len z darov, s vašou podporou chceme udržať jej fungovanie pre obyvateľstvo aj v roku 2021.

Problém, ktorý projekt rieši

Prevádzka Linky dôvery Nezábudka (LDN) v roku 2021 je z dôvodu nedostatku financií výrazne ohrozená. V období prvej aj druhej vlny pandémie, ktorá má výrazný dopad aj na duševné zdravie obyvateľov sa počet kontaktov na LDN zvýšil o 80-90%. Kontaktuje nás denne v priemere 40-50 ľudí, na ktorých psychiku doliehajú dôsledky pandémie, ocitli sa v ťažkých životných situáciách, existenčných problémoch, sú na dne svojich psychických síl, neraz v ťažkých krízach so samovražednými úmyslami, alebo zažívajúci rôzne formy násilia. V období zvýšeného dopytu po tejto rýchlo dostupnej nízkoprahovej forme prvej pomoci, miesto možnosti posilniť služby aby sme dokázali zachytiť viac prichádzajúcich žiadostí, zápasíme o udržanie jej existencie. Štát neprejavuje záujem o podporu liniek pomoci, súkromný sektor a individuálni darcovia sú zasiahnutí ekonomickými dopadmi, preto sa výrazne znížila možnosť získavania darov a pravidelnej podpory z týchto zdrojov.

Organizácia: Liga za duševné zdravie SR, o.z.

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Web: www.dusevnezdravie.sk

Vyška grantu: 5 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia