Pomoc k svojpomoci

Veľký Krtíš


V rámci projektu chceme realizovať aktivity : 1. finančná gramotnosť - neformálne vzdelávanie rómskych rodín, ohrozených stratou zamestnania a materiálnou depriváciou počas a po pandémii, 2. zdravotná gramotnosť - zvýšenie zdravotného povedomia, osveta v rodinách na komunitných aktivitách, ochrana zdravia, 3. rozšírené poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti získania práce, spolupráca so zamestnávateľmi, 4. Rozvoj dobrovoľníckej činnosti - zapojenie doborovoľníkov do osvety, terénnej práce, 5. Monitoring pandémie, sledovanie príznakov, spolupráca s RUVZ, 6. Zlepšenie hygieny v domácnostiach a blízkom okolí, participácia bývajúcich, organizovanie spoločných brigád - úprava prostredia

Problém, ktorý projekt rieši

Vo Veľkom Krtíši žije cca 1380 členov marginalizovanej rómskej komunity, 800 z nich žije v 11 bytových domoch na 4 uliciach mesta. U cieľovej skupiny prevláda nepriaznivá sociálna situácia, materiálna deprivácia, nízka zdravotná a finančná gramotnosť. Komunitné Centrum Menšín pracuje s cieľovou skupinou od roku 2001. V prvej vlne pandémie sa nám osvedčili tieto aktivity : osveta v teréne, monitoring pandémie, komunitná práca a terénna práca a hlavne participácia cieľovej skupiny na riešení problémov. Problémy našej komunity : nedostatočná zdravotná gramotnosť, finančná gramotnosť (príjem rodín sa počas a po pandémii značne znížil ), zvýšená nezamestnanosť, hygiena je nedostatočná.

Organizácia: Komunitné Centrum Menšín, občianske združenie, Veľký Krtíš

Región realizácie projektu: Banskobystrický kraj

Vyška grantu: 9 920.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia