Kto sme?

Sme tím Nadácie Slovenskej sporiteľne. Od roku 2004 rozvíjame občiansku spoločnosť a podporujeme komunity. Podporujeme vzdelávanie, sociálnu pomoc, ochranu zdravia, životného prostredia, šport a kultúru. Spolu vytvárame modernú a zodpovednú krajinu.

Pozrite sa, koho sme už podporili v minulosti.

Archív projektov

Aké projekty sme hľadali?

Hľadali sme nápady na udržateľné projekty, ktoré by pomohli reštartovať neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Chceli sme nájsť verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru, ktoré v sebe nesú skúsenosti organizácií z prvej vlny pandémie.

Projekt musí byť zameraný na jednu z týchto oblastí:

Inovácie v sociálnej oblasti

 • - Projekty, ktoré prinášajú originálne a kreatívne riešenia v sociálnej pomoci.
 • - Projekty, ktoré reflektujú aktuálnu spoločenskú situáciu a pomáhajú sociálne odkázaným skupinám v jej lepšom zvládaní.

Rozvoj životného prostredia

 • - Patria sem projekty ekologického charakteru, ktoré sú zamerané na ochranu, obnovu a trvale udržateľný rozvoj životného prostredia, prírody a prírodných zdrojov.
 • - Inovatívne projekty, ktoré idú nad rámec nutného minima, akým je napríklad separácia odpadu.

Oživenie komunity

 • - Projekty, ktoré obohatia komunitu netradičným spôsobom, mimo športových podujatí, koncertov, jarmokov a slávností.
 • - Aktivity, ktoré sa osvedčili počas karantény, s výhľadom na ďalší rozvoj.

Plné znenie grantovej výzvy
(3,2 MB pdf súbor)

V akej celkovej hodnote projekty podporíme?

Nadácia Slovenskej sporiteľne prerozdelila spolu 250 000 €. Poskytla tak vybraným projektom granty v minimálnej výške 5 000 € a v maximálnej výške 10 000 €.

Kto mohol požiadať o grant?

Jedna organizácia mohla podať v grantovom programe #mamnato špeciál len jeden projekt. V prípade viacerých projektov od jednej organizácie bola akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá. Ostatné neboli zaradené do hodnotenia.

Typy organizácií, ktoré mohli požiadať o grant:

 • - občianske združenie
 • - nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • - centrum voľného času
 • - knižnica
 • - múzeum, galéria
 • - škola
 • - nadácia
 • - účelové zariadenie cirkvi
 • - neinvestičný fond
 • - mesto, obec

„Pochopili sme, že organizácie pomoc potrebujú viac, ako kedykoľvek predtým. Rozhodli sme sa preto náš tradičný #mamnato program upraviť a našiť ho na mieru potrebám, ktoré tu máme dnes.”

Barbara Henterová,
správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne

Časový harmonogram

vyhlásenie grantového programu
7. 10. 2020
prihlasovanie projektov
7. 10. 2020 ─ 6. 11. 2020 do 12:00 hod.
vyhodnotenie projektov
7. 11. 2020 ─ 15. 1. 2021
vyhlásenie výsledkov na www.mamnato.sk
15. 1. 2021
finalizácia projektov a zmluvný proces
18. 1. 2021 ─ 15. 2. 2021
realizácia projektov
15. 2. 2021 ─ 31. 10. 2021
podanie záverečnej správy vrátane fin. vyúčtovania
do 31. 10. 2021

„Rozhodli sme sa náš tradičný #mamnato grantový program upraviť a našiť ho na mieru potrebám, ktoré tu máme dnes. Viaceré neziskové organizácie tak krízu premenili na motor, ktorý ich v aktivitách posúva ešte ďalej.”

Barbara Henterová,
Nadácia SLSP

Ako boli projekty hodnotené?

Všetky oprávnené projekty, ktoré splnili podmienky grantovej výzvy a obsahovali povinné prílohy, vyhodnotila odborná hodnotiaca komisia podľa kritérií stanovených v grantovej výzve.


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia